Sedinte ale Consiliului Local

2021

 

 

 

 

2018

 

 

2016

2015

2014

 • Hot. nr. 01/29.01.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie , februarie şi martie 2014.
 • Hot. nr. 02/29.01.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna decembrie 2013, laşi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Profesionala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti.
 • Hot. nr. 03/29.01.2014 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2014, pentru repartizarea
  orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social.
 • Hot. nr. 04/29.01.2014 privind propunerea evaluarii performantelor prof. individuale ale secretarului com. Milosesti, jud. IL.
 • Hot. nr. 05/29.01.2014 privind vanz. prin incredintare directa a ter. intravilan, prop. privata a com. Milosesti, in sup. de 696 mp situat in satul Milosesti, in T 11, Pc. 638 , nr. cadastral / nr. topo. 20258, CF 20258, cat. de fol. curti constr. S.C. GEO CAT COM SRL – SLOBOZIA, proprietara constructiilor edificate pe acest teren, care are ca repr. pe dl Savulescu George.
 • Hot. nr. 06/29.01.2014 privind vanzarea prin incredintare directa a terenului intravilan, prop. privata a comunei Milosesti, in suprafata de 15 400 mp, situat in satul Nicolesti, in T 22, Pc 108/1, nr. cadastral /nr. topografic 20277, CF 20277, categoria
  de folosinta curti constructii, Societatii Comerciale PRUTUL S.A.- GALATI, proprietara constructiilor edificate pe acest teren
 • Hot. nr. 07/18.02.2014 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 08/18.02.2014 privind aprobarea nr de asistenti personali pentru adulti si copii cu handicap grav, pt. anul 2014.
 • Hot. nr. 09/28.02.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2014.
 • Hot. nr. 10/28.02.2014 privind initierea procedurii de închiriere a păşunilor aflate în prop. privată a com. Miloşeşti , jud. IL.
 • Hot. nr. 11/28.02.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna ianuarie 2014, la şi de
  la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti
 • Hot. nr. 12/28.03.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2014.
 • Hot. nr. 14/28.03.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna februarie 2014, la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în loc. Miloşeşti.
 • Hot. nr. 15/30.04.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie , mai si iunie 2014.
 • Hot. nr. 17/30.04.2014 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a bugetului activitatilor autofinantate, pe trimestrul I al anului 2014,
 • Hot. nr. 18/30.04.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna martie 2014, la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti.
 • Hot. nr. 19/30.04.2014 privind aprobarea Acordului de cooperare cu Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii locale a judetului Ialomita , pentru asigurarea functiei de audit public intern.
 • Hot. nr. 20/30.04.2014 privind vanzarea prin incredintare directa a terenului intravilan, proprietate privata a com. Milosesti, in suprafata de 9 041 m.p. situat in satul Tovarasia, in Cvartal 19, Parcela Cc 93, nr. cadastral 467 , CF 20125, categoria de folosinta curti constructii, Societatii Comerciale GERI PROD SRL , proprietara constructiilor edificate pe acest teren.
 • Hot. nr. 21/12.05.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii„Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa” precum şi alte masuri necesare implementării acestuia.
 • Hot. nr. 22/12.05.2014 privind cofinantarea obiectivului de investitii „Asfaltare drumuri de interes local com. Miloşeşti, jud. IL”
 • Hot. nr. 23/28.05.2014 privind aprobarea contului de executie al bugetului local si activitatilor autofinantate pt. anul 2013
 • Hot. nr. 24/28.05.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna aprilie 2014, la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti
 • Hot. nr. 25/26.06.2014 privind modificarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 31/30.10.2013 privind aprobarea
  înfiinţării Serviciului public de alimentare cu apă al com. Miloşeşti şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului.
 • Hot. nr. 26/27.06.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna mai 2014, la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti.
 • Hot. nr. 27/23.07.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie , august , septembrie 2014.
 • Hot. nr. 28/23.07.2014 privind revocarea HCL Milosesti nr. 21/12.05.2014 privind aprobarea ind. tehnico–economici pt. ob. de investiţii „Asfaltare drumuri de interes local, com. Miloşeşti, jud. IL”, precum şi alte masuri necesare implementării acestuia.
 • Hot. nr. 29/23.07.2014 privind revocarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 22/12.05.2014 privind cofinantarea obiectivului de investitii „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”
 • Hot. nr. 30/23.07.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii„Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, precum şi alte masuri necesare implementării acestuia.
 • Hot. nr. 31/23.07.2014 privind cofinantarea ob. de investitii „Asfaltare drumuri de interes local, com. Miloşeşti, jud. IL”
 • Hot. nr. 32/30.07.2014 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a bugetului activitatilor autofinantate, pe trimestrul al II-lea al anului 2014.
 • Hot. nr. 33/30.07.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna iunie 2014, la şi de la
  locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti.
 • Hot. nr. 34/30.07.2014 privind modificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Hot. nr. 35/04.09.2014 privind revocarea HCL Milosesti nr. 30/23.07.2014 privind aprob. indicatorilor tehnico – ec. pt. ob. de investiţii „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, jud. IL”, precum şi alte masuri neces. impl. acestuia.
 • Hot. nr. 36/04.09.2014 privind revocarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 31/23.07.2014 privind cofinantarea obiectivului de investitii „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”.
 • Hot. nr. 37/04.09.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, precum şi alte masuri necesare implementării acestuia.
 • Hot. nr. 38/04.09.2014 privind cofinantarea obiect. de investitii „Asfaltare drumuri de interes local, com. Miloşeşti, jud. IL”
 • Hot. nr. 39/04.09.2014 privind modificarea ştatului de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului local Miloşeşti nr. 22 / 31.07.2013 privind aprob. organigramei şi a ştatului de funcţii la Primăria comunei Miloşeşti, jud. IL , cu modificările ulterioare.
 • Hot. nr. 40/25.09.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2014.
 • Hot. nr. 41/25.09.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Hot. nr. 42/06.10.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2014.
 • Hot. nr. 43/06.10.2014 privind maj. cotei de cofin. pentru proiectul „Asfaltare drumuri de interes loc. com. Miloşeşti, jud. IL”
 • Hot. nr. 44/27.10.2014 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni.
 • Hot. nr. 45/27.10.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Hot. nr. 46/27.10.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna septembrie 2014.
 • Hot. nr. 47/27.10.2014 privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Miloşeşti, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 48/31.10.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Hot. nr. 49/31.10.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectiv de investiţii.
 • Hot. nr. 50/27.11.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015
 • Hot. nr. 51/27.11.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna octombrie 2014.
 • Hot. nr. 52/27.11.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Hot. nr. 53/11.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Hot. nr. 54/11.12.2014 privind revocarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 49/31.10.2014.
 • Hot. nr. 55/11.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectiv de investiţii.
 • Hot. nr. 56/19.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Hot. nr. 57/29.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 58/29.12.2014 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni.
 • Hot. nr. 59/29.12.2014 privind aprob. decont. chelt. de transp. pt. luna nov. la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice.
 • Min. sedintei din 29.01   Min. sedintei din 18.02   Minuta sedintei din 28.02   Min. sedintei din 28.03   Min. sedintei din 30.04
 • Min. sedintei din 12.05   Min. sedintei din 28.05    Min. sedintei din 27.06   Min. sedintei din 23.07   Min. sedintei din 30.07  
 • Min. sedintei din 04.09   Min. sedintei din 25.09   Min. sedintei din 06.10    Min. sedintei din 27.10   Min. sedintei din 31.10  
 • Min. sedintei din 27.11   Min. sedintei din 11.12    Min. sedintei din 19.12   Min. sedintei din 29.12
 • P.V. din 29.01   P.V. din 18.02   P.V. din 28.02   P.V. din 28.03   P.V. din 30.04   P.V. din 12.05   P.V. din 28.05    P.V. din 27.06
 • P.V. din 23.07   P.V. din 30.07  P.V. din 04.09   P.V. din 25.09   P.V. din 08.10   P.V. din 27.10   P.V. din 31.10   P.V. din 27.11
 • P.V. din 11.12   P.V. din 19.12   P.V. din 29.12
 • Proiect hot. nr. 01/17.01.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna decembrie 2013, la
  şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Profesionala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în loc. Miloşeşti
 • Proiect hot. nr. 02/17.01.2014 privind vanz. prin incredintare directa a ter. intravilan, prop. privata a com. Milosesti in sup. de 696 mp, situat in sat Milosesti, in T 11, Pc. 638, nr. cadastral /nr. topo 20258, CF 20258, cat. de folosinta curti constr. SC GEO CAT COM SRL – SLOBOZIA, proprietara constructiilor edificate pe acest teren, care are ca repr. pe dl Savulescu George
 • Proiect hot. nr. 03/17.01.2014 privind vanz. prin incred. directa a ter. intravilan, prop. privata a com. Milosesti, in sup. de 15 400 m.p. situat in sat Nicolesti, in T 22, Pc 108/1, nr. cadastral nr. topo. 2027 , CF 2027, cat. de folosinta curti constructii, Societatii Comerciale PRUTUL S.A.- GALATI , proprietara constructiilor edificate pe acest teren
 • Proiect hot. nr. 04/17.01.2014 privind prop evaluarii performantelor prof. ind. ale secretarului com. Milosesti, jud. IL.
 • Proiect hot. nr. 05/17.01.2014 privind aprob. planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social.
 • Proiect hot. nr. 06/20.01.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie , februarie si martie 2014.
 • Proiect hot. nr. 07/10.02.2014 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 08/10.02.2014 privind aprob. nr. de asistenti personali pt. adulti si copii cu handicap grav, pt. anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 09/26.02.2014 privind initierea proced. de înch. a păşunilor aflate în prop. privată a com. Miloşeşti, jud. IL.
 • Proiect hot. nr. 10/26.02.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna ianuarie 2014, la şi de
  la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti.
 • Proiect hot. nr. 11/24.03.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna feb. 2014, la şi
  de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în loc. Miloşeşti
 • Proiect hot. nr. 12/24.03.2014 privind modificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 14/16.04.2014 privind aprobarea Acordului de cooperare cu Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii
  Locale a judetului Ialomita , pentru asigurarea functiei de audit public intern.
 • Proiect hot. nr. 15/16.04.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie , mai si iunie 2014.
 • Proiect hot. nr. 16/16.04.2014 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de dezvoltareşi sectiunea de funcţionare ) si a bugetului activitatilor autofinantate, pe trimestrul I al anului 2014.
 • Proiect hot. nr. 18/23.04.2014 privind vanzarea prin incredintare directa a terenului intravilan, proprietate privata a
  com. Milosesti, in suprafata de 9 041 m.p. situat in satul Tovarasia, in Cvartal 19, Parcela Cc 93 , nr. cadastral 467, CF 20125, categoria de folosinta curti constructii, Societatii Comerciale GERI PROD SRL, proprietara constructiilor edificate pe acest teren.
 • Proiect hot. nr. 20/08.05.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii
  „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, precum şi alte masuri necesare implementării acestuia.
 • Proiect hot. nr. 21/08.05.2014 privind cofin. obiectivului de inv. „Asfaltare drumuri de interes local com. Miloşeşti, jud. IL”
 • Proiect hot. nr. 22/20.05.2014 privind aprobarea contului de executie al bugetului local si activitatilor autofin. pt. anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 23/20.05.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna aprilie 2014, la şi de
  la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti.
 • Proiect hot. nr. 24/26.06.2014 privind modificarea HCL Milosesti nr. 31/30.10.2013 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de alimentare cu apă al com. Miloşeşti şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului.
 • Proiect hot. nr. 25/26.06.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna mai 2014, la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti.
 • Proiect hot. nr. 26/22.07.2014 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de dezvoltareşi sectiunea de funcţionare ) si a bugetului activitatilor autofinantate, pe trimestrul al II-lea al anului 2014.
 • Proiect hot. nr. 27/22.07.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna iunie 2014, la şi de la
  locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti.
 • Proiect hot. nr. 28/22.07.2014 privind modificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 29/22.07.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie , august , septembrie 2014.
 • Proiect hot. nr. 30/22.07.2014 privind revocarea HCL Milosesti nr. 21/12.05.2014 pt. aprobarea ind. tehnico–economici pt. ob. de investiţii „Asfaltare drumuri de interes local, com. Miloşeşti, jud. IL”, precum şi alte masuri neces. implementării acestuia.
 • Proiect hot. nr. 31/22.07.2014 privind revocarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 22/12.05.2014 privind cofinantarea obiectivului de investitii „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”
 • Proiect hot. nr. 32/22.07.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii„Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, precum şi alte masuri necesare implementării acestuia.
 • Proiect hot. nr. 33/22.07.2014 privind cofinantarea ob. de invest „Asfaltare drumuri de interes local, com. Miloşeşti, jud. IL”
 • Proiect hot. nr. 34/03.09.2014 privind revocarea HCL Milosesti nr. 30/23.07.2014 privind aprob. indicatorilor tehnico – ec. pt. ob. de investiţii „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, jud. IL”, precum şi alte masuri neces. impl. acestuia.
 • Proiect hot. nr. 35/03.09.2014 privind revocarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 31/23.07.2014 privind cofinantarea obiectivului de investitii „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”.
 • Proiect hot. nr. 36/03.09.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, precum şi alte masuri necesare implementării acestuia.
 • Proiect hot. nr. 37/03.09.2014 privind cofin. obiect. de invest „Asfaltare drumuri de interes local, com. Miloşeşti, jud. IL”
 • Proiect hot. nr. 38/03.09.2014 privind modificarea ştatului de funcţii aprobat prin HCL Miloşeşti nr. 22/ 31.07.2013 privind aprob. organigramei şi a ştatului de funcţii la Primăria comunei Miloşeşti, jud. IL , cu modificările ulterioare.
 • Proiect hot. nr. 39/10.09.2014 privind privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a com. Miloşeşti, jud. Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 40/15.09.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 41/30.09.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015.
 • Proiect hot. nr. 42/02.10.2014 privind majorarea cotei de cofinantare pentru pr. „Asfaltare drumuri de interes local”
 • Proiect hot. nr. 43/02.10.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie.
 • Proiect hot. nr. 44/16.10.2014 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni.
 • Proiect hot. nr. 45/16.10.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 46/16.10.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna septembrie 2014.
 • Proiect hot. nr. 47/30.10.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 48/30.10.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectiv de investiţii.
 • Proiect hot. nr. 49/30.10.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015.
 • Proiect hot. nr. 50/18.11.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna octombrie 2014.
 • Proiect hot. nr. 51/27.11.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 52/10.12.2014 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015.
 • Proiect hot. nr. 53/10.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 54/10.12.2014 privind revocarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 49/31.10.2014.
 • Proiect hot. nr. 55/10.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectiv de investiţie.
 • Proiect hot. nr. 56/16.12.2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna noiembrie 2014.
 • Proiect hot. nr. 57/18.12.2014 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni.
 • Proiect hot. nr. 58/18.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

2013

 • Hot. nr. 01/28.01.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie , februarie si martie 2013.
 • Hot. nr. 02/28.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 03/28.01.2013 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social.
 • Hot. nr. 04/28.01.2013 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a participa la adunarea sateasca a satului Nicolesti in ved. alegerii delegatului satesc.
 • Hot. nr. 05/28.01.2013 privind propunerea evaluarii performantelor prof. individuale ale secretarului com. Milosesti, jud. IL.
 • Hot. nr. 06/26.02.2013 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Milosesti , judetul Ialomita , incepand cu anul scolar 2013 / 2014.
 • Hot. nr. 07/26.02.2013 privind atribuirea de denumiri unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care functioneaza in comuna Milosesti , judetul Ialomita , incepand cu anul scolar 2013-2014
 • Hot. nr. 08/26.02.2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru lunile 12.2012 si 01.2013 , la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Profesionala Milosesti , care nu au domiciliul sau reşedinta în loc. Miloşeşti
 • Hot. nr. 09/26.02.2013 privind acceptarea infiintarii unui consortiu scolar intre urmatoarele unitati de inv. preuniversitar de stat : Scoala Profesionala Milosesti , Liceul Tehnologic „ Mihai Eminescu „ Slobozia si Scoala Profesionala Agricola Traian
 • Hot. nr. 10/02.04.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie , mai si iunie 2013
 • Hot. nr. 11/02.04.2013 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 12/02.04.2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna februarie 2013 , la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Profesionala Milosesti , care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti.
 • Hot. nr. 13/22.04.2013 privind aprobarea decontării chelt. de transp. pentru luna martie 2013 , la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Profesionala Milosesti , care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti.
 • Hot. nr. 14/22.04.2013 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a bugetului activitatilor autofinantate, pe trimestrul I al anului 2013.
 • Hot. nr. 15/22.04.2013 privind aprobarea contului de executie al bugetului local si activitatilor autofin. pentru anul 2012.
 • Hot. nr. 17/27.06.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
 • Hot. nr. 18/27.06.2013 privind aprobarea nr. de asistenti personali pentru adulti si copii cu handicap grav, pt. anul 2013.
 • Hot. nr. 19/27.06.2013 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Milosesti.
 • Hot. nr. 20/31.07.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie , august si septembrie 2013.
 • Hot. nr. 21/31.07.2013 privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Stoicescu Ion.
 • Hot. nr. 22/31.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii la Primaria com. Miloşeşti, judetul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 23/31.07.2013 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a bugetului activitatilor autofinantate, pe trimestrul al II – lea al anului 2013.
 • Hot. nr. 24/31.07.2013 privind rectificarea bugetului local la activitatile autofinantate pe anul 2013.
 • Hot. nr. 25/31.07.2013 privind concesionarea prin licitaţie publica a terenului din domeniul privat al comunei în
  sup. de 3030 mp, cat. de folosinta curti – constructii , situat în satul Tovarasia, in T 92, P 8 , nr. cad. 20401.
 • Hot. nr. 26/30.09.2013 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Popa Ion.
 • Hot. nr. 27/30.09.2013 privind modificarea hot. 22/31.07.2013 privind aprobarea organigramei şi aştatului de funcţii la Prim. com. Miloşeşti, jud. IL.
 • Hot. nr. 28/30.09.2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna iunie 2013, la şi de
  la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Profesionala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în loc. Miloşeşti
 • Hot. nr. 29/30.10.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2013.
 • Hot. nr. 30/30.10.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 31/30.10.2013 privind aprobarea înfiinţării Serv. public de alimentare cu apă al com. Miloşeşti şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului.
 • Hot. nr. 32/30.10.2013 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare) si a bugetului activitatilor autofinantate, pe trimestrul al III – lea al anului 2013.
 • Hot. nr. 33/30.10.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
 • Hot. nr. 34/30.10.2013 privind aprobarea conditiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe prop. publica sau privata a com. Milosesti, jud. IL.
 • Hot. nr. 35/30.10.2013 privind aprobarea decontării chelt. de transport pentru lunile IUL. si SEP. 2013, la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti.
 • Hot. nr. 36/13.11.2013 privind modificarea bugetului local pe anul 2013.
 • Hot. nr. 37/29.11.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
 • Hot. nr. 38/09.12.2013 privind apr. Planului de ocupare a funcţiilor publice pt. anul 2014 la Primăria com. Miloşeşti , jud. IL
 • Hot. nr. 39/09.12.2013 privind concesionarea suprafetei de 4952 m.p. teren intravilan care apartine domeniului privat al comunei Milosesti , judetul Ialomita , domnului Aldea Gigi - proprietarul imobilului situat pe acest teren.
 • Hot. nr. 40/09.12.2013 privind concesionarea suprafetei de 4952 m.p. teren intravilan care apartine domeniului privat al comunei Milosesti , judetul Ialomita , domnului Enache Mircea Marius, proprietarul imobilului situat pe acest teren.
 • Hot. nr. 41/09.12.2013 privind concesionarea suprafetei de 12 160 m.p. teren intravilan care apartine domeniului privat al comunei Milosesti , judetul Ialomita, domnului Cilibeanu Gheorghe - proprietarul imobilului situat pe acest teren.
 • Hot. nr. 42/09.12.2013 privind actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al com. Milosesti , jud. Ialomita
 • Hot. nr. 43/09.12.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
 • Hot. nr. 44/18.12.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
 • Hot. nr. 45/18.12.2013 privind aprobarea decontării chelt. de transp. pentru lunile oct. nov. 2013 si a sumelor rest. pt. luna mai 2013, la şi de la locul de muncă a cadrelor did. de la Sc. Gim. Milosesti , care nu au domiciliul sau reşedinta în loc. Miloşeşti
 • Hot. nr. 46/18.12.2013 privind aprob. execuţiei bug. întocmite pe cele două secţiuni - sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcionare pe trim. IV 2013.
 • Min. sedintei din 28.01   Min. sedintei din 26.02   Min. sedintei din 02.04   Min. sedintei din 22.04   Min. sedintei din 27.06
 • Min. sedintei din 31.07   Min. sedintei din 30.10   Min. sedintei din 13.11  Min. sedintei din 29.11     Min. sedintei din 29.12  
 • Min. sedintei din 30.09   Min. sedintei din 18.12
 • P.V. din 28.01   P.V. din 26.02   P.V. din 02.04   P.V. din 22.04   P.V. din 27.06   P.V. din 31.07   P.V. din 30.10   P.V. din 13.11
 • P.V. din 29.11   P.V. din 09.12   P.V. din 30.09   P.V. din 18.12
 • Proiect hot. nr. 01/04.01.2013 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 02/08.01.2013 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de munca din familia benef. de ajutor social.
 • Proiect hot. nr. 03/14.01.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie , februarie si martie 2013
 • Proiect hot. nr. 04/14.01.2013 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a participa la adunarea sateasca a satului Nicolesti in vederea alegerii delegatului satesc.
 • Proiect hot. nr. 05/18.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 06/18.01.2013 privind propunerea evaluarii performantelor prof. individuale ale secr. com. Milosesti, jud. IL.
 • Proiect hot. nr. 07/18.01.2013 privind aprob. modificarii organigramei şi a statului de funcţii la Primaria com. Milosesti , jud. IL
 • Proiect hot. nr. 08/08.02.2013 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Milosesti , judetul Ialomita , incepand cu anul scolar 2013 / 2014
 • Proiect hot. nr. 09/08.02.2013 privind atribuirea de denumiri unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care func. in com. Milosesti , judetul Ialomita , incepand cu anul scolar 2013-2014
 • Proiect hot. nr. 10/11.02.2013 privind aprob. decontării chelt. de transp pentru lunile 12. 2012 si 01.2013, la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Profesionala Milosesti , care nu au domiciliul sau reşedinta în loc. Miloşeşti, jud. IL.
 • Proiect hot. nr. 11/21.02.2013 privind accept. infiintarii unui consortiu scolar intre urmat. unitati de inv. preuniversitar de stat: Scoala Profesionala Milosesti, Liceul Tehnologic „ Mihai Eminescu „ Slobozia si Scoala Profesionala Agricola Traian.
 • Proiect hot. nr. 12/25.03.2013 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 13/25.03.2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna februarie 2013 , la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Profesionala Milosesti , care nu au
  domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti. jud. Ialomita.
 • Proiect hot. nr. 14/27.03.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie , mai si iunie 2013.
 • Proiect hot. nr. 15/15.04.2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna martie 2013 , la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Profesionala Milosesti , care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti
 • Proiect hot. nr. 16/15.04.2013 privind aprobarea execuţiei bug. întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a bugetului activitatilor autofinantate, pe trimestrul I al anului 2013.
 • Proiect hot. nr. 17/15.04.2013 privind aprobarea contului de executie al bug. local si activitatilor autofin. pt. anul 2012
 • Proiect hot. nr. 18/10.06.2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru lunile aprilie si mai 2013 , la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Profesionala Milosesti , care nu au domiciliul sau reşedinta în loc. Miloşeşti.
 • Proiect hot. nr. 19/10.06.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 20/10.06.2013 privind aprob. nr. de asis. personali pentru adulti si copii cu handicap grav, pt. anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 21/10.06.2013 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Milosesti.
 • Proiect hot. nr. 22/10.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii la Primaria com. Miloşeşti, jud. Ialomiţa
 • Proiect hot. nr. 23/17.07.2013 privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al dl. Stoicescu Ion
 • Proiect hot. nr. 24/17.07.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie , august si septembrie 2013.
 • Proiect hot. nr. 25/17.07.2013 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de dezv.
  şi sectiunea de funcţionare ) si a bugetului activitatilor autofinantate, pe trimestrul al II – lea al anului 2013.
 • Proiect hot. nr. 26/17.07.2013 privind concesionarea prin licitaţie publica a terenului din domeniul privat al comunei în
  supr. de 3030 mp, categoria de folosinta curti – constructii , situat în satul Tovarasia, in T 92, P 8 , nr. cad. 20401.
 • Proiect hot. nr. 27/17.07.2013 privind rectificarea bugetului local la activitatile autofinantate pe anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 28/28.08.2013 privind aprob. Planului de ocup. a fct. publice pt. anul 2014 la Prim. com. Milosesti, jud. IL.
 • Proiect hot. nr. 29/18.09.2013 privind modificarea Hotararii nr. 22 / 31.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii la Primaria comunei Miloşeşti , judetul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 30/20.09.2013 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Popa Ion.
 • Proiect hot. nr. 31/20.09.2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna iunie 2013 , la şi de la
  locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Profesionala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în localitatea Miloşeşti
 • Proiect hot. nr. 32/20.09.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 33/23.09.2013 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de alimentare cu apă al comunei Miloşeşti şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului.
 • Proiect hot. nr. 34/15.10.2013 privind alegerea preş. de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2013.
 • Proiect hot. nr. 35/15.10.2013 privind aprob. exec. bug. întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de dezv. şi sectiunea de funcţionare ) si a bugetului activitatilor autofinantate, pe trimestrul al III – lea al anului 2013.
 • Proiect hot. nr. 36/15.10.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 37/15.10.2013 privind aprobarea conditiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a comunei Milosesti , judetul Ialomita.
 • Proiect hot. nr. 38/20.09.2013 privind aprobarea decontării chelt. de transport pentru lunile iulie si septembrie 2013, la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Milosesti, care nu au domiciliul sau reşedinta în loc. Miloşeşti.
 • Proiect hot. nr. 39/08.11.2013 privind modificarea bugetului local pe anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 40/26.11.2013 privind concesionarea suprafetei de 4952 m.p. teren intravilan care apartine domeniului privat al comunei Milosesti , judetul Ialomita , domnului Aldea Gigi - proprietarul imobilului situat pe acest teren.
 • Proiect hot. nr. 41/26.11.2013 privind concesionarea suprafetei de 4952 m.p. teren intravilan care apartine
  domeniului privat al comunei Milosesti, jud. Ialomita, dl. Enache Mircea Marius, proprietarul imobilului situat pe acest teren.
 • Proiect hot. nr. 42/26.11.2013 privind concesionarea suprafetei de 12 160 m.p. teren intravilan care apartine domeniului privat al comunei Milosesti , judetul Ialomita , domnului Cilibeanu Gheorghe - proprietarul imobilului situat pe acest teren.
 • Proiect hot. nr. 43/26.11.2013 privind actualizarea inv. bunurilor apartinand domeniului privat al com. Milosesti, jud. IL.
 • Proiect hot. nr. 44/27.11.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 45/09.12.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
 • Proiect hot. nr. 46/13.12.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 47/13.12.2013 privind aprobarea decontării chelt. de transp. pt. lunile oct, nov 2013 si a sumelor rest. pt. luna mai 2013, la şi de la locul de muncă a cadrelor did. de la Sc. Gim. Milosesti, care nu au dom. sau reşedinta în loc. Miloşeşti.
 • Proiect hot. nr. 48/13.12.2013 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni - sectiunea de dezvoltareşi sectiunea de funcţionare , pe trimestrul IV al anului 2013.
 • Proiect hot. nr. 49/30.12.2013 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014.

2012

Hotarari ale Consiluilui Local Milosesti 2007 - 2011

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.