MILOŞEŞTI

Primăria Comunei Miloşeşti - IALOMIŢA

tel. 0243 245 277 fax. 0243 245 194