MILOŞEŞTI

Primăria Comunei Miloşeşti - IALOMIŢA

telefon/fax 0243 245 277